Стандарти НАССР: системний підхід до забезпечення якості та безпечності продукції в ресторані

HACCP (від англ. Hazard Analysis and Critical Control Point – система аналізу ризиків і контролю критичних точок). Простіше кажучи – це певний перелік інструкцій, процедур і методів роботи, які забезпечують…